[x] Z przykrością i żalem informujemy, że Grzegorz Ciszewski
zmarł w sobotę, 5 lutego 2011.

Pamięci Grzegorza Ciszewskiego (1954 - 2011). Przyjaciele i rodzina

"Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go żyjąc cudzym życiem. Nie wpadaj w potrzask dogmatów, które są życiem w zgodzie z wynikami rozumowania innych ludzi. Nie pozwól szumowi opinii innych zagłuszyć twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One w jakiś sposób już wiedzą, czym naprawdę chcesz się stać. Wszystko inne jest drugorzędne". Steve Jobs (1955 - 2011)

---

Dedicated to the memory of Grzegorz Ciszewski (1954 - 2011). From friends and family

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma ? which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary". Steve Jobs (1955 - 2011)

left naglowek
(44kB)

Spawanie żeliwa w praktyce przemysłowej to naprawa wad w odlewach powstałych podczas produkcji, eksploatacji i otrzymywanie połączeń konstrukcyjnych typu żeliwo + żeliwo lub żeliwo + stal.

Badania wykonane przez dr inż Grzegorza Ciszewskiego opisują i zgłębiają procesy zachodzące podczas spawania żeliwa.
Pozwalają również opracować technologię zapewniającą wysoką jakość eksploatacyjną otrzymanych połączeń, np. spawanie żeliwa z zastosowaniem sposobu TIG.

Najlepsze artykuły teoretyczno-eksperymentalne dotyczące spawania żeliwa, które Grzegorz Ciszewski opublikował w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Hong-Kongu można przeczytać w rozdziale "Publikacje".
 
right

CISN 2006-2010